Belangrijk nieuws van uw schoorsteenveger!

Veel verzekeraars eisen een bewijs van jaarlijks onderhoud. Als er problemen zich voordoen zoals een schoorsteenbrand, moet u kunnen aantonen dat uw schoorsteenkanaal is onderhouden. Kijk voor alle zekerheid uw polis na.

Voor een klein bedrag per jaar zorgen wij ervoor dat uw kanaal in goede conditie blijft en dat u een bewijs heeft voor uw verzekeraar.