Belangrijk nieuws van uw schoorsteenveger!

Het nieuwe jaar is begonnen. Zorg ervoor dat uw kanaal schoon is. Ongemerkt, en voor u onzichtbaar,ontwikkeld zich een laag aan de binnenkant van uw schoorsteen. Dit moet schoon gehouden worden voor een veilige en zorgeloze stook seizoen. Veel verzekeraars eisen een bewijs van jaarlijks onderhoud. Als er problemen zich voordoen als een schoorsteenbrand, moet u kunnen aantonen dat uw schoorsteenkanaal is onderhouden. Kijk voor alle zekerheid uw polis na.